Kalkulator kW na KM

Kalkulator kW na KM

Wynik:

Rozróżnienie na jednosti KM i kW bierze się z wielu różnych powodów. Najczęściej w analizwach i rozmowach na temat samochodów podaje się jednostki KM czyli konie mechaniczne. To one obrazują nam najłatwiej moc auta i pozwalają ją porównać z innymi samochodowami. Jednostki kW stosowane są natomiast w dowodach rejesracyjnych w związku z czym pojawia się potrzeba przeliczenia tych jednostek na konie mechaniczne. Dlatego właśnie powstał ten kalkulator aby wam to ułatwić.